New AI

Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Bạn chưa có thông báo
Mercury Brain
Cộng đồng

Tính năng đang phát triển...

Simplize đang phát triển một “diện mạo” mới cho “Cộng đồng” của chúng ta. Chắc chắn phiên bản mới sẽ thú vị, hấp dẫn và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho SIMer. Trong lúc chờ đợi Cộng đồng quay trở lại, hãy cùng khám phá các tính năng nâng cấp của Simplize nhé. Chúng mình rất xin lỗi nếu việc chờ đợi này gây ra bất cứ bất tiện nào cho SIMer.
1,126.43
+10.46
0.94%
Chỉ số VN-Index
Recovery
Chu kỳ thị trường Việt Nam hiện tại
Số ngày ở chu kỳ Recovery155 ngày
Thay đổi VN-Index từ đầu chu kỳ Recovery
-0.49%
Simplize AI - Market Cycle Index
-219.65
Simplize AI - Market Structure Index
+42.36
Chu kỳ thị trường MỹRecovery

Góc nhìn Simplize

Xem tất cả
undefined

Thợ săn cổ phiếu 2.0

Thị trường bùng nổ, cổ phiếu nào sẽ tăng+200% +300%trong năm 2024?