Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác

Tỷ giá

Tên chỉ số
Biểu đồ giá 30D
Giá trị
Thay đổi
% thay đổi
7 ngày
Từ đầu năm
1 năm
3 năm
25,422.00
7.00
0.03%
-0.11%
4.79%
7.58%
10.51%
27,619.00
101.00
0.37%
0.39%
3.28%
4.88%
1.06%
159.68
2.76
1.76%
1.38%
-6.96%
-6.40%
-23.41%
17,180.19
33.96
0.20%
0.36%
3.99%
7.13%
-0.16%
18,644.50
17.70
-0.09%
-0.26%
1.81%
3.90%
0.76%
28,363.70
99.20
0.35%
0.28%
-1.56%
3.92%
12.62%
3,501.30
9.60
0.27%
0.01%
2.48%
6.09%
-1.58%
3,254.70
2.30
0.07%
-0.08%
4.80%
7.68%
9.74%
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668