New AI

Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Bạn chưa có thông báo
Cổ phiếu
Nhóm ngành

Các nhóm ngành

Số lượng cổ phiếu
1,581
Vốn hóa
5,342,132T
P/E
12.03
P/B
1.65
Nhóm ngành
Số lượng cổ phiếu
Vốn hóa
P/E
P/B
Tỷ suất cổ tức
T.trưởng LNST 3 năm dự phóng
% Giá 1D
% Giá 7D
% Giá YTD
% Giá 1Y
% Giá 3Y
77
2,127,480T
11.63
1.88
1.21%
14.28%
-2.77%
-3.97%
26.40%
21.39%
73.16%
127
903,317T
19.81
1.56
0.51%
1.16%
-4.24%
-6.95%
4.66%
-17.50%
11.76%
462
681,689T
17.09
2.48
3.34%
11.33%
-1.53%
-1.68%
11.64%
-1.50%
68.28%
185
660,889T
17.01
3.14
4.96%
5.20%
-1.51%
-3.17%
6.95%
-3.40%
12.06%
257
407,287T
10.00
1.79
7.18%
-9.92%
-4.43%
-2.03%
36.22%
-1.87%
228.65%
189
383,833T
19.69
1.79
3.92%
3.78%
-4.98%
-5.33%
31.78%
-4.62%
84.64%
80
375,346T
15.08
2.23
4.07%
3.83%
-1.79%
-2.42%
27.33%
3.80%
91.73%
37
259,851T
18.91
3.83
2.6%
19.47%
-2.01%
-2.70%
42.56%
28.03%
186.41%
107
239,683T
10.63
1.76
6.5%
10.02%
-0.68%
-0.05%
20.34%
3.17%
98.55%
56
58,498T
13.04
2.39
2.87%
9.50%
-1.94%
-2.36%
23.97%
21.54%
49.73%
4
267T
8.68
0.07
-
-14.88%
0.00%
-13.72%
-14.34%
-52.97%
-50.65%
Quan điểm phân ngành Simplize
Simplize lựa chọn Chuẩn phân ngành GICS (Global Industry Classification Standards – Chuẩn phân ngành toàn cầu) được phát triển bởi tổ chức MSCI và S&P Dow Jones Indexes – để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668