Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cộng đồng
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cộng đồng
Khác
Bạn chưa có thông báo

Các nhóm ngành

Số lượng cổ phiếu
1,573
Vốn hóa
5,138,592T
P/E
10.73
P/B
1.53
Nhóm ngành
Số lượng cổ phiếu
Vốn hóa
P/E
P/B
Tỷ suất cổ tức
T.trưởng LNST 3 năm dự phóng
% Giá 1D
% Giá 7D
% Giá YTD
% Giá 1Y
% Giá 3Y
77
1,843,287T
10.68
1.85
0.73%
15.21%
0.02%
2.65%
6.66%
-12.75%
59.42%
125
856,087T
16.96
1.48
1.72%
8.94%
-0.55%
-1.18%
3.06%
-42.90%
-5.74%
184
630,466T
16.34
3.67
4.1%
6.22%
-0.33%
1.42%
3.53%
-3.32%
7.92%
460
629,141T
17.44
2.62
3.16%
18.41%
0.25%
-0.03%
0.88%
-13.40%
46.74%
80
365,188T
11.57
2.49
3.05%
5.83%
0.08%
0.23%
4.00%
-6.51%
39.11%
258
316,515T
11.49
1.25
4.96%
-26.04%
0.84%
1.59%
6.39%
-33.38%
152.17%
184
301,469T
12.15
1.76
3.89%
1.25%
-0.12%
-1.99%
1.46%
-29.48%
72.21%
111
230,878T
9.10
1.59
6.62%
3.14%
-0.18%
0.46%
1.09%
-0.87%
81.24%
36
182,369T
15.07
3.09
3.14%
11.26%
0.10%
1.12%
4.77%
-0.25%
120.87%
55
49,409T
12.11
2.19
3.35%
3.32%
1.19%
0.68%
1.91%
-9.15%
28.45%
3
285T
5.41
0.47
-
-27.72%
5.68%
35.59%
43.67%
-65.10%
17.26%
Quan điểm phân ngành Simplize
Simplize lựa chọn Chuẩn phân ngành GICS (Global Industry Classification Standards – Chuẩn phân ngành toàn cầu) được phát triển bởi tổ chức MSCI và S&P Dow Jones Indexes – để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

GET IT ON

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361

© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668