Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Cổ phiếu
Nhóm ngành

Các nhóm ngành

Số lượng cổ phiếu
1,564
Vốn hóa
6,524,622T
P/E
14.32
P/B
1.67
Nhóm ngành
Số lượng cổ phiếu
Vốn hóa
P/E
P/B
Tỷ suất cổ tức
T.trưởng LNST 3 năm dự phóng
% Giá 1D
% Giá 7D
% Giá YTD
% Giá 1Y
% Giá 3Y
77
2,380,319T
11.12
1.74
2.03%
14.69%
-2.23%
-1.11%
16.70%
17.53%
27.34%
454
837,337T
18.79
3.06
2.73%
8.48%
-0.26%
-6.55%
34.73%
27.52%
46.33%
127
815,514T
25.25
1.60
0.75%
2.31%
-0.76%
-2.91%
-3.30%
-12.13%
-10.39%
181
699,488T
16.99
3.35
4.24%
4.11%
-0.38%
-1.62%
35.50%
41.99%
33.81%
37
514,397T
24.76
5.22
1.71%
14.02%
0.72%
-6.80%
53.04%
85.92%
125.21%
189
476,032T
29.40
2.10
2.5%
6.37%
-3.84%
-11.58%
26.87%
29.34%
30.13%
256
439,433T
17.25
1.79
2.67%
24.10%
-1.85%
-5.50%
13.73%
21.13%
39.15%
78
399,348T
14.95
1.96
3.99%
3.29%
-1.39%
-4.17%
11.57%
8.92%
28.45%
105
267,681T
15.31
2.02
5.99%
6.93%
-0.54%
-3.37%
22.62%
24.83%
84.72%
56
67,029T
16.00
2.43
2.86%
6.98%
-0.61%
-8.51%
15.85%
8.92%
49.43%
4
147T
26.70
2.55
-
8.76%
-0.69%
-2.18%
9.72%
17.45%
1.04%
Quan điểm phân ngành Simplize
Simplize lựa chọn Chuẩn phân ngành GICS (Global Industry Classification Standards – Chuẩn phân ngành toàn cầu) được phát triển bởi tổ chức MSCI và S&P Dow Jones Indexes – để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668