New

Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Cổ phiếu
Nhóm ngành

Các nhóm ngành

Số lượng cổ phiếu
1,568
Vốn hóa
6,343,678T
P/E
14.18
P/B
1.68
Nhóm ngành
Số lượng cổ phiếu
Vốn hóa
P/E
P/B
Tỷ suất cổ tức
T.trưởng LNST 3 năm dự phóng
% Giá 1D
% Giá 7D
% Giá YTD
% Giá 1Y
% Giá 3Y
76
2,413,679T
12.62
1.96
1.28%
8.55%
0.10%
3.98%
18.31%
36.67%
50.74%
127
885,141T
36.02
1.72
0.7%
-4.73%
0.82%
2.19%
4.43%
22.63%
-12.15%
455
709,472T
18.22
2.60
2.84%
9.71%
1.02%
2.57%
14.18%
26.78%
39.81%
181
650,224T
15.35
3.12
4.59%
-1.27%
0.36%
3.11%
10.72%
18.11%
24.69%
258
429,281T
21.21
1.89
2.17%
9.08%
0.34%
7.60%
10.79%
55.94%
83.39%
189
416,110T
27.70
2.14
2.87%
-0.27%
1.81%
4.78%
19.28%
67.54%
31.77%
80
372,938T
13.78
2.00
3.87%
-6.26%
0.28%
2.06%
3.48%
5.33%
19.93%
37
302,647T
20.21
4.24
2.65%
11.65%
1.32%
5.16%
14.24%
61.75%
129.01%
105
245,346T
12.50
1.94
8.16%
2.90%
0.10%
1.15%
6.83%
22.63%
72.38%
56
58,039T
12.96
2.24
3.2%
5.51%
-0.20%
1.05%
3.75%
19.60%
44.09%
4
168T
-0.16
1.32
-
3.82%
0.58%
1.84%
9.07%
10.86%
6.10%
Quan điểm phân ngành Simplize
Simplize lựa chọn Chuẩn phân ngành GICS (Global Industry Classification Standards – Chuẩn phân ngành toàn cầu) được phát triển bởi tổ chức MSCI và S&P Dow Jones Indexes – để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668
undefined