Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác

Tên chỉ số
Biểu đồ giá 30D
Giá trị
Thay đổi
% thay đổi
7 ngày
Từ đầu năm
1 năm
3 năm
1,277.58
4.31
0.34%
3.02%
13.07%
19.73%
-0.49%
242.57
0.14
0.06%
2.63%
4.99%
13.40%
-18.60%
93.53
0.44
0.47%
2.24%
7.46%
15.36%
14.58%
1,312.55
5.06
-0.38%
3.14%
16.00%
22.80%
-7.89%
2,110.44
5.24
0.25%
3.54%
14.14%
27.77%
0.07%
533.62
3.51
-0.65%
3.34%
7.83%
36.17%
19.36%
40,003.60
-
-
1.24%
6.14%
19.29%
17.45%
5,311.25
24.50
0.46%
1.79%
10.19%
33.77%
35.15%
5,303.26
-
-
1.54%
11.18%
26.33%
28.48%
2,724.62
-
-
-0.11%
2.61%
8.32%
-14.13%
8,420.26
-
-
-0.16%
8.88%
8.76%
19.70%
38,787.31
-
-
1.46%
15.91%
26.86%
36.54%
19,553.61
-
-
3.11%
14.70%
-0.88%
-31.62%
5,313.12
-
-
1.60%
11.11%
27.88%
27.49%
104.48
-
-
-0.69%
3.06%
1.25%
16.07%
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668