New AI

Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cộng đồng
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cộng đồng
Khác
Bạn chưa có thông báo

Tiện ích điện và sản xuất điện

Số lượng cổ phiếu
50
Vốn hóa
206,524T
P/E
8.59
P/B
1.62
Mã cổ phiếu
Giá hiện tại
Biến động giá
7 ngày
1 năm
P/E
P/B
ROE
T.trưởng LNST 3 năm dự phóng
Tỷ suất cổ tức
Sàn
Vốn hóa
Biểu đồ giá 30D
POW
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
13,800
0.00%
1.10%
29.58%
18.94
0.96
6.62%
19.38%
-
HOSE
32,317T
PGV
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
24,600
0.60%
-
35.08%
13.04
1.5
11.71%
0.46%
7.57%
HOSE
27,468T
REE
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
61,400
-1.00%
1.14%
-13.29%
9.24
1.28
19.66%
1.28%
1.61%
HOSE
25,339T
DNH
CTCP Thủy điện Đa Nhim
38,500
0.00%
1.32%
-8.33%
11.53
2.71
22.83%
11.52%
12.47%
UPCOM
16,262T
VSH
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
39,600
-0.50%
1.02%
25.95%
7.04
1.71
26.97%
28.27%
7.54%
HOSE
9,402T
NT2
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
32,400
-0.20%
-1.67%
12.48%
9.75
2.05
21.45%
-10.62%
5.08%
HOSE
9,341T
HND
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
15,800
0.00%
2.61%
20.77%
24.31
1.24
5.05%
-82.89%
5.1%
UPCOM
7,850T
QTP
CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh
16,900
0.60%
6.37%
28.46%
13.22
1.24
9.29%
11.06%
10.78%
UPCOM
7,515T
DTK
Tổng công ty Điện lực TKV
10,500
-4.50%
2.80%
19.57%
10.61
0.89
8.53%
7.54%
5.45%
HNX
7,510T
GEG
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
16,750
-0.60%
-2.03%
5.31%
27.35
1.13
6.24%
6.82%
-
HOSE
6,506T
SBH
CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ
46,000
0.00%
0.22%
39.82%
9.19
2.5
28.62%
14.09%
6.52%
UPCOM
5,714T
PPC
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
16,550
1.80%
4.50%
28.46%
15.69
1
6.55%
7.62%
2.77%
HOSE
5,209T
HNA
CTCP Thủy điện Hủa Na
18,500
0.00%
3.33%
9.41%
7.58
1.28
18.41%
27.59%
-
UPCOM
4,375T
TMP
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
54,900
2.00%
3.77%
11.11%
6.9
2.15
34.07%
14.55%
9.09%
HOSE
3,850T
AVC
CTCP Thủy điện A Vương
45,600
0.20%
0.87%
20.52%
5.45
1.86
37.45%
25.04%
9.7%
UPCOM
3,482T
CHP
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung
23,400
0.00%
-7.14%
3.54%
6.59
1.63
25.66%
17.68%
12.82%
HOSE
3,437T
SHP
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
28,500
0.00%
-1.72%
7.75%
10.6
2.12
19.72%
13.29%
10.53%
HOSE
2,884T
VPD
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
26,000
0.00%
-0.19%
15.56%
9.74
1.77
19.25%
20.66%
3.85%
HOSE
2,771T
VCP
CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP
27,400
0.00%
4.98%
20.70%
5.63
1.36
29.56%
21.35%
-
UPCOM
2,295T
TBC
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà
34,200
-1.60%
3.73%
17.80%
6.86
1.66
29.14%
18.10%
12.95%
HOSE
2,206T
ND2
CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2
31,800
0.00%
-1.24%
-6.47%
8.96
2.1
25.61%
13.73%
12.58%
UPCOM
1,589T
SBA
Công ty Cổ phần Sông Ba
25,350
0.00%
1.00%
11.43%
6.1
1.53
26.42%
19.24%
9.86%
HOSE
1,533T
TTA
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
9,480
-1.20%
2.24%
0.52%
7.99
0.78
10.1%
16.65%
-
HOSE
1,511T
S4A
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A
33,800
0.00%
-3.29%
-2.03%
8.23
2.24
27.98%
12.66%
9.17%
HOSE
1,426T
SEB
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
43,000
0.00%
-
-21.68%
6.71
1.94
34.56%
15.39%
5.81%
HNX
1,376T
SBM
CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh
30,200
0.00%
-
-
9.98
2.17
22.68%
18.73%
6.62%
UPCOM
1,360T
GHC
CTCP Thủy điện Gia Lai
26,800
0.00%
-0.37%
3.89%
8.97
1.3
14.37%
11.57%
7.12%
UPCOM
1,272T
BSA
CTCP Thủy điện Buôn Đôn
16,900
0.00%
1.80%
-2.86%
7.41
1.2
17.02%
10.84%
4.64%
UPCOM
1,114T
SJD
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn
15,000
0.30%
-
0.34%
7.16
0.92
13.77%
3.59%
-
HOSE
1,031T
BTP
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
16,400
0.30%
5.48%
16.79%
9.18
0.79
8.55%
-30.33%
9.17%
HOSE
988T
  • 1
  • 2
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668