Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác

Điều khoản sử dụng

(Terms and Conditions)

Điều khoản sử dụng này quy định mối quan hệ và trách nhiệm của Simplize và bạn (“bạn” hoặc “người dùng” hoặc “độc giả”) trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ được cung cấp bởi Simplize trên trang webwww.simplize.vnvà app Simplize.
Điều khoản sử dụng này bao gồm các điều khoản nêu tại đây cùng các thông tin qui định tại:Chính sách bảo mật,Chính sách Nội dung,Chính sách Cookies

Giải thích thuật ngữ:

Bạn/người dùng/độc giả là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng app Simplize và trang webwww.simplize.vndưới mọi hình thức.
Simplize (“Công ty cổ phần Simplize”, “Công ty” hoặc “chúng tôi/ Chúng tôi”) - là một tổ chức hợp pháp được công nhận bởi Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bao gồm Simplize và các chi nhánh.
“Website” là trang webwww.simplize.vn, bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của Simplize.
Điều khoản là những điều kiện và điều khoản mà người truy cập trang webwww.simplize.vnhoặc sử dụng app Simplize cần tuân thủ.
Khi quý vị sử dụng các dịch vụ tại websitewww.simplize.vncủa Simplize được xem như đương nhiên đồng ý với các điều khoản dưới đây cũng như các thay đổi cập nhật trong tương lai của các điều khoản trong mục Điều khoản sử dụng này.

Điều 1: Quy định về bản quyền

Tất cả các thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Websitewww.simplize.vnvà app Simplize bao gồm nhưng không giới hạn mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của Simplize, trừ trường hợp do chính Simplize công bố khác đi, và được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam.

Điều 2: Quy định sử dụng

2.1. Simplize nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website, bao gồm việc lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website và các quy định về tính bảo mật mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Simplize.
2.2. Bạn cần biết rằng Simplize có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà bạn cung cấp thông qua website này đến bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc đối tác cung cấp thông tin của Simplize hoặc bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào được Độc giả/Người dùng đồng ý và khi Simplize có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.
2.3. Bạn đồng ý việc Simplize kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Website này.
2.4. Trong trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (user idenfication) và mật khẩu (password), Độc giả/Người dùng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình.
2.5. Quy định sử dụng cũng bao gồm các điều khoản được qui định tại:Chính sách bảo mật,Chính sách Nội dung,Chính sách Cookies

Điều 3: Từ chối bảo đảm

3.1. Các thông tin trên Website được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất nhưng chỉ dành cho mục đích tham khảo thông tin thuần túy. Simplize không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, tính cập nhật hoặc tính chính xác hoặc độ sẵn sàng liên tục của thông tin cũng như các thiệt hại, mất mát do việc sử dụng Website gây ra. Simplize tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trong bất kỳ 1 tình huống nào xảy ra đối với bạn trong việc sử dụng những thông tin trên Website để đầu tư.
3.2. Simplize hoặc người được ủy quyền của Simplize có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ trên Website mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn về những thay đổi đó.
3.3. Website này chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính, không nhằm mục đích giới thiệu hay chào mời mua hay bán, hay dự định chào mua hay bán bất cứ sản phẩm tài chính, chứng khoán hay công cụ tài chính, hoặc để tham gia vào bất cứ giao dịch cụ thể nào hay các phương tiện của người dùng.
3.4. Simplize không có bảo đảm rằng hoạt động của Website hay App Simplize không bị hư, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài. Các vấn đề truyền tải, giới hạn dung lượng hệ thống và các vấn đề khác do quá nhiều người truy cập Internet dẫn đến ngừng hoạt động, hoạt động chậm chạp hay bị giới hạn khả năng, Độc giả/Người dùng có thể gặp khó khăn khi truy cập Website/App hay liên hệ với Simplize qua Internet hay các dịch vụ điện tử và không dây khác, Simplize không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra do sử dụng và kết nối thông tin trên Website/App nêu trên.
3.5. Website cung cấp những đường liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba. Simplize cung cấp những đường liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng do đó Simplize không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường link nào chứa một trang web được kết nối với Trang web của Simplize. Simplize cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung điện tử nào được cung cấp bởi bên thứ ba.

Điều 4: Sự xâm phạm bản quyền

4.1. Việc Độc giả/Người dùng sử dụng Website này và sử dụng và truy cập bất kỳ tính năng hay nội dung nào trên Website không cấp hoặc chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu hoặc lợi ích nào cho Độc giả/Người dùng liên quan đến Website và các nội dung tính năng nào trên Website. Simplize cấp quyền truy cập nội dung và sử dụng tính năng cho Độc giả/Người dùng trong Website. Simplize không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc sử dụng Website của Độc giả/Người dùng khác nêu trên không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác.
4.2. Simplize sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Trang web, kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo trên Website.
4.3. Trong quá trình sử dụng Website, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website hay cho Simplize hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Simplize có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của Simplize để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.

Điều 5: Luật áp dụng và Thẩm quyền

Trong trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một tòa án đủ thẩm quyền xem là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi như bị loại bỏ khỏi những Điều khoản và điều kiện đã nêu, và những Điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.
Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Website đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 6: Quy định đối với Độc giả/Người dùng đăng ký gói hội viên hoặc mua credit

Độc giả/Người dùng có thể đăng ký sử dụng các tính năng cao cấp của Simplize thông qua việc đăng ký gói hội viên hoặc mua credit.
Độc giả/Người dùng có quyền hủy đăng ký sử dụng dịch vụ của Simplize bất cứ lúc nào. Chúng tôi không có chính sách hoàn tiền cho các Độc giả/Người dùng đã đăng ký gói hội viên hoặc mua credit. Credit không có giá trị quy đổi thành tiền mặt trong mọi trường hợp.
Nếu được áp dụng, Độc giả/Người dùng đồng ý ủy quyền cho Simplize thực hiện tự động trích nợ thẻ Tín dụng cho khoản phí hội viên ban đầu và các khoản phí hội viên định kỳ theo Gói hội viên được đăng ký, cho đến khi Độc giá hủy đăng ký.
Khi Độc giả/Người dùng đăng ký hội viên hoặc mua credit, Simplize yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản (địa chỉ email, số điện thoại). Độc giả/Người dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin đã cung cấp là chính xác và luôn cập nhật. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào Độc giả/Người dùng cung cấp là không chính xác hoặc không cập nhật, Simplize có quyền hủy đăng ký của Độc giả.
Trong mọi trường hợp, Độc giả không được phép chia sẻ thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình với người khác, hoặc chia sẻ lại nội dung của Simplize dưới bất kỳ hình thức nào.
Simplize có thể theo dõi địa chỉ IP và lượt tải xuống của Độc giả để xác định việc sử dụng nội dung sai mục đích và vi phạm điều khoản chính sách của Simplize. Simplize có thể thực hiện các biện pháp giới hạn số lượng thiết bị truy cập website/app Simplize.
Simplize có quyền hủy đăng ký thành viên của Độc giả nếu phát hiện tài khoản thành viên được truy cập bởi một bên thứ ba không phải là Độc giả.

Điều 7: Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc hay yêu cầu hỗ trợ xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
Địa chỉ: Số 3 ngõ 316, Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 38 840 8668
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668

Bứt phá +30% lợi nhuận

Nhận Special Report: Đầu tư gì 6 tháng cuối năm 2024? + 01 vé tham gia Zoom đặc biệt (Giới hạn số lượng).