New AI

Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Bạn chưa có thông báo
Cổ phiếu
Nhóm ngành
Công nghệ

Công nghệ

Số lượng cổ phiếu
37
Vốn hóa
261,928T
P/E
18.26
P/B
3.80
Nhóm ngành
Số lượng cổ phiếu
Vốn hóa
P/E
P/B
Tỷ suất cổ tức
T.trưởng LNST 3 năm dự phóng
% Giá 1D
% Giá 7D
% Giá YTD
% Giá 1Y
% Giá 3Y
13
150,804T
19.79
4.04
2.11%
16.73%
1.23%
3.72%
44.31%
41.56%
183.63%
6
105,705T
9.24
0.81
8.4%
-34.84%
2.19%
0.71%
0.88%
-6.11%
16.21%
9
3,173T
31.20
0.99
4.01%
-13.00%
-0.19%
1.54%
-0.62%
-3.05%
17.19%
5
1,224T
9.87
0.38
-
37.57%
-12.82%
-2.86%
183.33%
183.33%
33.33%
2
617T
68.28
1.62
1.28%
13.85%
-3.33%
0.21%
125.57%
103.88%
168.85%
1
365T
87.29
0.58
8.81%
-79.82%
0.00%
1.34%
-11.13%
-12.09%
-38.41%
1
38T
25.76
2.40
-
-1.85%
0.00%
23.36%
24.53%
-14.29%
-56.00%
Quan điểm phân ngành Simplize
Simplize lựa chọn Chuẩn phân ngành GICS (Global Industry Classification Standards – Chuẩn phân ngành toàn cầu) được phát triển bởi tổ chức MSCI và S&P Dow Jones Indexes – để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668
undefined

Thợ săn cổ phiếu 2.0

Thị trường bùng nổ, cổ phiếu nào sẽ tăng+200% +300%trong năm 2024?