Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cộng đồng
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cộng đồng
Khác
Bạn chưa có thông báo

Tên chỉ số
Biểu đồ giá 30D
Giá trị
Thay đổi
% thay đổi
7 ngày
Từ đầu năm
1 năm
3 năm
73.51
0.70
0.96%
5.35%
-9.00%
-31.07%
239.56%
1,969.40
17.00
0.87%
0.91%
7.47%
0.82%
20.43%
2.08
0.006
-0.29%
-11.16%
-53.39%
-62.13%
27.66%
647.75
0.50
-0.08%
2.62%
-4.72%
-13.63%
86.85%
454.70
8.70
1.95%
-2.82%
-6.46%
-6.54%
38.53%
21.42
0.49
2.34%
1.35%
5.19%
7.61%
89.91%
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

GET IT ON

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361

© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668