Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
BVS
Giá hiện tại:
Tổng quan
Cổ phiếu
Tài chính
Chứng khoán và Ngân hàng đầu tư
BVS

BVS

(HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tài chínhChứng khoán và Ngân hàng đầu tư

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) là công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tập đoàn Bảo Việt. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, trái phiếu, tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành. BVS hợp tác với các tổ chức tài chính lớn trên thế giới như Marco Polo Securities USA, ACH Investment Pte Ltd, DCG Capital Pte Ltd; Duxton Asset Management, Clever Technology Co Limited, Heungkuk Asset Management, Dragon Capital, Ward Haven, các quỹ nước ngoài và quỹ nội của Vinacapital. Trong năm 2021, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 467.67 tỷ đồng, tăng 208.91% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 124.51%. Lợi nhuận từ FVTPL có giá trị bằng 128.66 tỷ đồng, tăng 117.49% so với cùng kỳ và đóng góp 20.46 % tổng lợi nhuận hoạt động. Lợi nhuận trước thuế có giá trị bằng 351.03 tỷ đồng, tăng 127.45% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 14,08%. Ngày 18/12/2006, BVS chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Xem thêm

44,100

-100

0.23%
Giá thấp nhấtGiá cao nhất
44,100
44,500
24h
Giúp bạn đầu tư với lãi kép lên đến +50%/năm
Vốn hóa
3,191T
P/E
14.3
EPS
3,090
Khối lượng giao dịch
17,100
P/B
1.33
Giá trị sổ sách
33,114
Số lượng cổ phiếu lưu hành
72,200,140
EV/EBITDA
17.35
Chất lượng doanh nghiệp
Không ổn định
Rủi ro
Trung bình
Định giá
Không hấp dẫn
Tổng quan
Tin tức & Sự kiện
Phân tích 360
So sánh
Số liệu tài chính
Tải báo cáo
Hồ sơ doanh nghiệp
Lịch sử giá
BVS
Tổng quanTin tức & Sự kiệnPhân tích 360So sánhSố liệu tài chínhTải báo cáoHồ sơ doanh nghiệpLịch sử giá

BVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

44,100

-100

0.23%

Biểu đồ giá

1D
1M
3M
1Y
5Y
Tất cả

Thông tin giao dịch

Lệnh mua bán

Khối lượng mua
Giá mua
Giá bán
Khối lượng bán
0
0
0
Tổng khối lượng đặt muaTổng khối lượng đặt bán

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất

Chi tiết khớp lệnh

Không có dữ liệu

Thông tin giao dịch

Lệnh mua bán

Khối lượng mua
Giá mua
Giá bán
Khối lượng bán
0
0
0
Tổng khối lượng đặt muaTổng khối lượng đặt bán

Chi tiết khớp lệnh

Không có dữ liệu

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

emptyKhối lượngGiá trị giao dịch
Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất

Thông tin sơ lược về cổ phiếu BVS

Vị thế công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) là công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tập đoàn Bảo Việt. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, trái phiếu, tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành. BVS hợp tác với các tổ chức tài chính lớn trên thế giới như Marco Polo Securities USA, ACH Investment Pte Ltd, DCG Capital Pte Ltd; Duxton Asset Management, Clever Technology Co Limited, Heungkuk Asset Management, Dragon Capital, Ward Haven, các quỹ nước ngoài và quỹ nội của Vinacapital. Trong năm 2021, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 467.67 tỷ đồng, tăng 208.91% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 124.51%. Lợi nhuận từ FVTPL có giá trị bằng 128.66 tỷ đồng, tăng 117.49% so với cùng kỳ và đóng góp 20.46 % tổng lợi nhuận hoạt động. Lợi nhuận trước thuế có giá trị bằng 351.03 tỷ đồng, tăng 127.45% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 14,08%. Ngày 18/12/2006, BVS chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sản phẩm dịch vụ chính

 • Hoạt động môi giới chứng khoán.
 • Hoạt động tự doanh chứng khoán.
 • Bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành chứng khoán.
 • Tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán.
 • Các ngành nghề khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chiến lược phát triển và đầu tư

 • Đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ và chủ trương giảm tỷ trọng cổ phiếu tự doanh.
 • Mở rộng mô hình hoạt động thông qua việc hình thành mạng lưới phòng giao dịch tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước.
 • Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Phát triển thành Công ty chứng khoán cung cấp đa dịch vụ với mục tiêu ưu tiên là môi giới và dịch vụ ngân hàng đầu tư.
 • Liên kết và khai thác khả năng bán chéo sản phẩm và cung cấp dịch vụ giữa các đơn vị trong Tập đoàn Bảo Việt nhằm phát huy lợi thế về vốn, hệ thống dữ liệu khách hàng.

Rủi ro kinh doanh

 • Số lượng các công ty chứng khoán ngày càng tăng dẫn đến áp lực cạnh tranh trong các phân khúc phổ biến như môi giới, cải cách tài chính doanh nghiệp và tư vấn đầu tư. Cạnh tranh khắc nghiệt đòi hỏi BVS tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào nguồn nhân lực và công nghệ để duy trì và nâng cao thị phần, do đó phải đối mặt với chi phí cao hơn của hoạt động.
 • Dự đoán rằng việc sửa đổi Thông tư 210 làm giảm tính chủ động của các công ty trong việc huy động các nguồn vốn khác. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nói chung và mặt khác sẽ tạo áp lực lên các công ty chứng khoán.
Xem thêm

Ghi chú của bạn

Xem tất cả
Bạn đánh giá thế nào về cổ phiếu BVS? Hãy ghi lại để đánh giá lại về sau nhé.

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian
Khối lượng
Giá
%
M/B

Tài chính của BVS

% 7D
7.34%
% 1M
10.50%
% YTD
74.02%
% 1Y
97.11%
Khối lượng giao dịch TB 10 phiên
735,620
Beta 5 năm
1.33
Định giá
P/E (TTM)
14.3
P/B (FQ)
1.33
EV/EBITDA
17.35
Tỷ suất cổ tức
2.26%
Khối lượng cổ phiếu lưu hành
72,200,140

Lịch trả cổ tức và chia tách cổ phiếu

Ngày
Sự kiện
06/10/2023
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
04/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP
14/10/2020
Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/10/2019
Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
27/12/2018
Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
13/07/2018
Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%

Biểu đồ giá

1D
1M
3M
1Y
5Y
Tất cả

Chỉ số cơ bản

Giá thấp nhấtGiá cao nhất
44,100
44,500
24h
Vốn hóa
3,191T
P/E
14.3
P/B
1.33
EV/EBITDA
17.35
Khối lượng giao dịch
17,100
Số lượng cổ phiếu lưu hành
72,200,140
Chất lượng doanh nghiệp
Không ổn định
Rủi ro
Trung bình
Định giá
Không hấp dẫn
Tín hiệu kỹ thuật
Tăng giá

Thông tin giao dịch

Lệnh mua bán

Khối lượng mua
Giá mua
Giá bán
Khối lượng bán
0
0
0
Tổng khối lượng đặt muaTổng khối lượng đặt bán

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất

Chi tiết khớp lệnh

Không có dữ liệu

Thông tin giao dịch

Lệnh mua bán

Khối lượng mua
Giá mua
Giá bán
Khối lượng bán
0
0
0
Tổng khối lượng đặt muaTổng khối lượng đặt bán

Chi tiết khớp lệnh

Không có dữ liệu

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

emptyKhối lượngGiá trị giao dịch
Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất

Lịch trả cổ tức và chia tách cổ phiếu

Ngày
Sự kiện
06/10/2023
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
04/10/2022
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP
14/10/2020
Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/10/2019
Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
27/12/2018
Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
13/07/2018
Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%

Thông tin doanh nghiệp

Chứng khoán và Ngân hàng đầu tư
Vị thế công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) là công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tập đoàn Bảo Việt. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, trái phiếu, tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành. BVS hợp tác với các tổ chức tài chính lớn trên thế giới như Marco Polo Securities USA, ACH Investment Pte Ltd, DCG Capital Pte Ltd; Duxton Asset Management, Clever Technology Co Limited, Heungkuk Asset Management, Dragon Capital, Ward Haven, các quỹ nước ngoài và quỹ nội của Vinacapital. Trong năm 2021, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 467.67 tỷ đồng, tăng 208.91% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 124.51%. Lợi nhuận từ FVTPL có giá trị bằng 128.66 tỷ đồng, tăng 117.49% so với cùng kỳ và đóng góp 20.46 % tổng lợi nhuận hoạt động. Lợi nhuận trước thuế có giá trị bằng 351.03 tỷ đồng, tăng 127.45% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 14,08%. Ngày 18/12/2006, BVS chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sản phẩm dịch vụ chính
 • Hoạt động môi giới chứng khoán.
 • Hoạt động tự doanh chứng khoán.
 • Bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành chứng khoán.
 • Tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán.
 • Các ngành nghề khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Chiến lược phát triển và đầu tư
 • Đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ và chủ trương giảm tỷ trọng cổ phiếu tự doanh.
 • Mở rộng mô hình hoạt động thông qua việc hình thành mạng lưới phòng giao dịch tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước.
 • Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Phát triển thành Công ty chứng khoán cung cấp đa dịch vụ với mục tiêu ưu tiên là môi giới và dịch vụ ngân hàng đầu tư.
 • Liên kết và khai thác khả năng bán chéo sản phẩm và cung cấp dịch vụ giữa các đơn vị trong Tập đoàn Bảo Việt nhằm phát huy lợi thế về vốn, hệ thống dữ liệu khách hàng.
Rủi ro kinh doanh
 • Số lượng các công ty chứng khoán ngày càng tăng dẫn đến áp lực cạnh tranh trong các phân khúc phổ biến như môi giới, cải cách tài chính doanh nghiệp và tư vấn đầu tư. Cạnh tranh khắc nghiệt đòi hỏi BVS tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào nguồn nhân lực và công nghệ để duy trì và nâng cao thị phần, do đó phải đối mặt với chi phí cao hơn của hoạt động.
 • Dự đoán rằng việc sửa đổi Thông tư 210 làm giảm tính chủ động của các công ty trong việc huy động các nguồn vốn khác. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nói chung và mặt khác sẽ tạo áp lực lên các công ty chứng khoán.

Tài chính của BVS

Lịch sử giá
% 7D
7.34%
% 1M
10.50%
% YTD
74.02%
% 1Y
97.11%
Khối lượng giao dịch TB 10 phiên735,620
Beta 5 năm1.33
Định giá
P/E (TTM)14.3
P/B (FQ)1.33
EV/EBITDA17.35
Tỷ suất cổ tức2.26%
Khối lượng cổ phiếu lưu hành72,200,140

Báo cáo phân tích

Báo cáo
Giá mục tiêu / Khuyến nghị

Tin công ty

BVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
1 năm trước
BVS: Báo cáo tài chính quý 1/2023
1 năm trước
BVS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
1 năm trước
BVS: Báo cáo thường niên 2022
1 năm trước
BVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
1 năm trước
BVS: Báo cáo tài chính năm 2022
1 năm trước
BVS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
1 năm trước
BVS: Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
1 năm trước
BVS: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
1 năm trước
Xem thêm
Tin công ty
BVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
1 năm trước
BVS: Báo cáo tài chính quý 1/2023
1 năm trước
BVS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
1 năm trước

Có thể bạn sẽ quan tâm

43,000
+300
0.70%
Vốn hóa
6,395T
Khối lượng giao dịch
881,000
P/E
23.16
26,500
-
0.00%
Vốn hóa
5,428T
Khối lượng giao dịch
1,135,800
P/E
32.37
14,100
+100
0.70%
Vốn hóa
4,737T
Khối lượng giao dịch
1,451,200
P/E
19.53
25,250
-50
0.20%
Vốn hóa
5,302T
Khối lượng giao dịch
1,457,000
P/E
13.5

Có thể bạn sẽ quan tâm

DSC

(UPCOM)
26,500
-
0.00%

ORS

(HOSE)
14,100
+100
0.70%

VDS

(HOSE)
25,250
-50
0.20%
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668

Bứt phá +30% lợi nhuận

Nhận Special Report: Đầu tư gì 6 tháng cuối năm 2024? + 01 vé tham gia Zoom đặc biệt (Giới hạn số lượng).