New AI

Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cộng đồng
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cộng đồng
Khác
Bạn chưa có thông báo

Than

Số lượng cổ phiếu
15
Vốn hóa
6,031T
P/E
5.57
P/B
0.91
Mã cổ phiếu
Giá hiện tại
Biến động giá
7 ngày
1 năm
P/E
P/B
ROE
T.trưởng LNST 3 năm dự phóng
Tỷ suất cổ tức
Sàn
Vốn hóa
Biểu đồ giá 30D
MVB
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV
19,000
0.50%
1.06%
0.53%
8.82
0.98
13.91%
-8.18%
8.42%
HNX
1,995T
CST
CTCP Than Cao Sơn
19,200
1.10%
-1.03%
31.51%
2.35
0.77
38.66%
31.90%
7.81%
UPCOM
822T
TVD
CTCP Than Vàng Danh
16,200
3.80%
5.88%
97.56%
3.51
1.05
32.98%
21.21%
-
HNX
728T
NBC
CTCP Than Núi Béo
12,800
1.60%
3.23%
64.10%
8.94
0.94
10.72%
8.13%
4.69%
HNX
473T
TMB
CTCP Kinh doanh than miền Bắc
25,800
0.40%
-4.80%
15.18%
2.34
0.82
41.66%
21.08%
7.75%
HNX
387T
TDN
CTCP Than Đèo Nai
11,100
0.90%
-5.93%
58.57%
6.33
0.87
13.3%
-37.59%
7.21%
HNX
326T
THT
CTCP Than Hà Tu
12,800
-0.80%
2.40%
47.13%
4.28
0.85
20.02%
7.46%
9.38%
HNX
314T
TC6
CTCP Than Cọc Sáu
9,400
1.10%
1.08%
123.81%
-2217.65
0.91
-0.04%
-11.56%
-
HNX
305T
HLC
CTCP Than Hà Lầm
11,700
0.90%
2.63%
46.25%
5.59
0.76
14.22%
15.68%
6.84%
HNX
297T
MDC
CTCP Than Mông Dương
12,200
0.00%
-1.61%
74.29%
2.22
0.87
42.42%
24.67%
5.33%
HNX
261T
VQC
CTCP Giám định
14,400
0.00%
1.41%
-17.71%
5.76
0.65
12.66%
7.37%
6.94%
UPCOM
51T
MGC
CTCP Địa chất Mỏ
4,400
-2.20%
7.32%
10.00%
9.43
0.42
4.69%
6.92%
2.27%
UPCOM
47T
TVM
CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp
8,200
0.00%
-
-18.00%
13.12
0.39
2.43%
-7.53%
3.66%
UPCOM
19T
  • 1
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668