Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
HNXINDEX
Giá hiện tại:

-
Tổng quan
Thị trường
Các chỉ số
HNXINDEX

HNXINDEX

(HOSE)
HNX-Index là một chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam bao gồm một số mã chứng khoán được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trước đây, khi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội còn được gọi là Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội thì chỉ số này được gọi là HASTC-Index

245

-0.41

0.17%
Giá thấp nhấtGiá cao nhất
24h
Khối lượng giao dịch
Giá trị khớp lệnh
0
Tổng quan
Giá quá khứ
HNXINDEX

-
Tổng quanGiá quá khứ

HNXINDEX

245

-0.41

0.17%

Biểu đồ giá HNXINDEX

1D
1M
3M
1Y
5Y
Tất cả

Thông tin về HNXINDEX

Chỉ số HNX-Index là một chỉ số thể hiện sự biến đổi của giá cổ phiếu của các công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX – Hanoi Stock Exchange).

Nếu HNX-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang tăng.

Ngược lại, nếu HNX-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang giảm điểm.

HNXINDEX

Ý nghĩa của chỉ số HNX-Index

Chỉ số HNX-Index được cập nhật liên tục giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường cổ phiếu trên sàn HNX cho các nhà đầu tư.

Chỉ số này giúp đánh giá sự thay đổi và biến động của cổ phiếu niêm trên sàn chứng khoán Hà Nội – HNX, đồng thời cung cấp thông tin về xu hướng tăng trưởng hoặc giảm giá trị của các công ty niêm yết.

HNXINDEX

Đối với nhà đầu tư,HNX-Index có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất đầu tư và xác định tiềm năng sinh lời.

Nếu HNX-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang tăng.

Ngược lại, nếu HNX-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang giảm điểm.

Cách tính chỉ số HNX-Index

Chỉ số HNX Index được tính theo phương pháp bình quân gia quyền của tất cả các cổ phiếu so với biên giao dịch gần nhất hoặc so với ngày gốc được tính theo thời điểm nhất định.

Tính chỉ số HNX index và VN index giống nhau, với chung công thức:

HNXINDEX

Hoặc bạn có thể hiểu đơn giản rằng:

HNX – Index = Tổng giá trị trị thị trường hiện tại / Tổng giá trị thị trường gốc x 100

Tiêu chí niêm yết trên sàn HNX

Khi niêm yết trên sàn HNX, doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện như sau:

Yêu cầu về Vốn Điều Lệ

Khi đăng ký niêm yết, công ty cần có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, được xác định từ báo cáo kiểm toán.

Yêu cầu về Thời Gian và Hoạt Động Công Ty

Nếu muốn niêm yết trên sàn HNX, doanh nghiệp cần tuân thủ yêu cầu về thời gian và hoạt động công ty như sau:

  • Công ty phải đã hoạt động ít nhất 01 năm với hình thức công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký.
  • Năm trước năm đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán phải có lãi.
  • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tại thời điểm gần nhất tính tới thời điểm đăng ký niêm yết phải đạt tối thiểu 5%.
  • Không có nợ quá hạn trên 01 năm và không có lỗ luỹ kế tại thời điểm đăng ký niêm yết.
  • Công ty không được vi phạm pháp luật hoặc vi phạm liên quan đến vấn đề kế toán và báo cáo tài chính.

Yêu cầu về Cơ Cấu Cổ Đông

Ít nhất 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết phải thuộc về 100 cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Các Yêu Cầu Khác cho Niêm Yết trên Sàn HNX

Các cổ đông cá nhân, tổ chức và cổ đông lớn phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu trong 06 tháng đầu và 50% số cổ phiếu trong 06 tháng tiếp theo.

Cổ phiếu đã giao dịch trên sàn UPCOM ít nhất 02 năm và được đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết, trừ trường hợp đã chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa.

Hồ sơ đăng ký niêm yết phải tuân thủ quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Vai Trò Quan Trọng của Chỉ số HNX-Index trong Đầu Tư Chứng Khoán

Chỉ số HNX-Index (HoSE-Index) có vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động đầu tư chứng khoán, mang lại nhiều giá trị tối quan cho các nhà đầu tư. Dưới đây là những điểm quan trọng về vai trò của chỉ số HNX-Index trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán:

Đo Lường Hiệu Suất Thị Trường: Chỉ số HNX-Index cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất và biến động của thị trường chứng khoán Hà Nội. Nhờ theo dõi sự biến đổi của chỉ số, nhà đầu tư có thể đánh giá sự phát triển và xu hướng chung của thị trường. Điều này cung cấp thông tin quan trọng để hỗ trợ quyết định đầu tư.

Đánh Giá Hiệu Suất Cổ Phiếu: Chỉ số HNX-Index cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu suất của các cổ phiếu niêm yết trên sàn Hà Nội. Bằng cách so sánh hiệu suất của một cổ phiếu cụ thể với chỉ số, họ có thể xác định cổ phiếu có hiệu suất tốt hơn hoặc kém hơn so với thị trường tổng thể. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu.

Xác Định Hướng Đầu Tư: Chỉ số HNX-Index cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng và tình hình của thị trường chứng khoán Hà Nội. Dựa vào chỉ số này, nhà đầu tư có khả năng nhận biết xu hướng thị trường, xác định cơ hội đầu tư và xây dựng chiến lược phù hợp. Điều này giúp họ xác định hướng đầu tư và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Đánh Giá Rủi Ro: Chỉ số HNX-Index là một công cụ quan trọng để đánh giá rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Sự biến đổi của chỉ số thể hiện mức độ dao động của thị trường và tiềm năng rủi ro liên quan. Thông tin này giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ rủi ro của danh mục đầu tư và đưa ra quyết định thích hợp.

Hỗ Trợ Quyết Định Đầu Tư: Chỉ số HNX-Index cung cấp thông tin quan trọng để hỗ trợ quyết định đầu tư thông minh. Nhờ việc theo dõi và phân tích chỉ số này, nhà đầu tư có thể nhận biết xu hướng dài và ngắn hạn của thị trường chứng khoán Hà Nội. Thông qua sự hiểu biết sâu rộng về tình hình thị trường, họ có khả năng xác định thời điểm mua và bán cổ phiếu để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Định Giá Thị Trường: Chỉ số HNX-Index tạo ra tiêu chuẩn để định giá giá trị thị trường chứng khoán Hà Nội. So sánh chỉ số hiện tại với các thời điểm trước đó giúp xác định xem thị trường đang trong giai đoạn tăng, giảm hoặc ổn định. Điều này cung cấp cái nhìn tổng quan về giá trị thị trường và hỗ trợ quyết định đầu tư dựa trên nhận định về tình hình thị trường.

Tham Gia Quỹ Đầu Tư Chỉ Số: Chỉ số HNX-Index tạo cơ hội tham gia vào các quỹ đầu tư chỉ số. Những quỹ này đầu tư vào cổ phiếu niêm yết trên sàn Hà Nội theo tỷ trọng tương ứng với chỉ số. Tham gia vào các quỹ này giúp nhà đầu tư tham gia vào thị trường một cách tổng thể và hưởng lợi từ sự tăng trưởng của chỉ số HNX-Index.

Cung Cấp Thông Tin Liên Quan: Chỉ số HNX-Index cung cấp thông tin về các công ty niêm yết trên sàn Hà Nội và hoạt động của thị trường chứng khoán. Thông tin này giúp nhà đầu tư cập nhật về doanh nghiệp, tin tức thị trường và biến động của cổ phiếu. Điều này cho phép họ cơ bản hóa quyết định đầu tư dựa trên nền tảng thông tin chính xác và toàn diện.

Chỉ số liên quan

Ngoài HNIndex, thị trường chứng khoán Việt Nam còn có các chỉ số khác như VNIndex (chỉ số VN-Index), UPCoMIndex (chỉ số UPCoM) và VNX AllShare (chỉ số VNX).

Mỗi chỉ số này tập trung vào một phạm vi cụ thể của thị trường chứng khoán Việt Nam và cung cấp thông tin chi tiết hơn về các loại công ty niêm yết hoặc sàn giao dịch khác nhau.

Tóm lại, HNX-INDEX là một chỉ số quan trọng trong thị trường chứng khoán Việt Nam, nó cung cấp thông tin về xu hướng chung và biến động của thị trường và được sử dụng như một công cụ để đánh giá hiệu suất của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 

Xem thêm
Tổng quan
Tham chiếu
-
Mở cửa
-
Thấp cao
-
Khối lượng khớp lệnh
-
Giá trị khớp lệnh
-
Số lượng cổ phiếu tăng
-
Số lượng cổ phiếu tham chiếu
-
Số lượng cổ phiếu giảm
-
Lịch sử giá
% 7D
+1.12%
% 1M
-1.32%
% YTD
+6.05%
% 1Y
+6.54%
% 5Y
+131.47%
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
Không có dữ liệu
Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất

Biểu đồ giá HNXINDEX

1D
1M
3M
1Y
5Y
Tất cả

Chỉ số cơ bản

Giá thấp nhấtGiá cao nhất
24h
Vốn hóa
0
Khối lượng khớp lệnh
0
Giá trị khớp lệnh
0
P/E
-
P/B
-
Tổng quan
Tham chiếu
-
Mở cửa
-
Thấp cao
-
Khối lượng khớp lệnh
-
Giá trị khớp lệnh
-
Số lượng cổ phiếu tăng
-
Số lượng cổ phiếu tham chiếu
-
Số lượng cổ phiếu giảm
-
Lịch sử giá
% 7D
+1.12%
% 1M
-1.32%
% YTD
+6.05%
% 1Y
+6.54%
% 5Y
+131.47%
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
Không có dữ liệu
Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất

Thông tin về HNXINDEX

Chỉ số HNX-Index là một chỉ số thể hiện sự biến đổi của giá cổ phiếu của các công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX – Hanoi Stock Exchange).

Nếu HNX-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang tăng.

Ngược lại, nếu HNX-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang giảm điểm.

HNXINDEX

Ý nghĩa của chỉ số HNX-Index

Chỉ số HNX-Index được cập nhật liên tục giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường cổ phiếu trên sàn HNX cho các nhà đầu tư.

Chỉ số này giúp đánh giá sự thay đổi và biến động của cổ phiếu niêm trên sàn chứng khoán Hà Nội – HNX, đồng thời cung cấp thông tin về xu hướng tăng trưởng hoặc giảm giá trị của các công ty niêm yết.

HNXINDEX

Đối với nhà đầu tư,HNX-Index có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất đầu tư và xác định tiềm năng sinh lời.

Nếu HNX-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang tăng.

Ngược lại, nếu HNX-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang giảm điểm.

Cách tính chỉ số HNX-Index

Chỉ số HNX Index được tính theo phương pháp bình quân gia quyền của tất cả các cổ phiếu so với biên giao dịch gần nhất hoặc so với ngày gốc được tính theo thời điểm nhất định.

Tính chỉ số HNX index và VN index giống nhau, với chung công thức:

HNXINDEX

Hoặc bạn có thể hiểu đơn giản rằng:

HNX – Index = Tổng giá trị trị thị trường hiện tại / Tổng giá trị thị trường gốc x 100

Tiêu chí niêm yết trên sàn HNX

Khi niêm yết trên sàn HNX, doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện như sau:

Yêu cầu về Vốn Điều Lệ

Khi đăng ký niêm yết, công ty cần có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, được xác định từ báo cáo kiểm toán.

Yêu cầu về Thời Gian và Hoạt Động Công Ty

Nếu muốn niêm yết trên sàn HNX, doanh nghiệp cần tuân thủ yêu cầu về thời gian và hoạt động công ty như sau:

  • Công ty phải đã hoạt động ít nhất 01 năm với hình thức công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký.
  • Năm trước năm đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán phải có lãi.
  • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tại thời điểm gần nhất tính tới thời điểm đăng ký niêm yết phải đạt tối thiểu 5%.
  • Không có nợ quá hạn trên 01 năm và không có lỗ luỹ kế tại thời điểm đăng ký niêm yết.
  • Công ty không được vi phạm pháp luật hoặc vi phạm liên quan đến vấn đề kế toán và báo cáo tài chính.

Yêu cầu về Cơ Cấu Cổ Đông

Ít nhất 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết phải thuộc về 100 cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Các Yêu Cầu Khác cho Niêm Yết trên Sàn HNX

Các cổ đông cá nhân, tổ chức và cổ đông lớn phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu trong 06 tháng đầu và 50% số cổ phiếu trong 06 tháng tiếp theo.

Cổ phiếu đã giao dịch trên sàn UPCOM ít nhất 02 năm và được đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết, trừ trường hợp đã chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa.

Hồ sơ đăng ký niêm yết phải tuân thủ quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Vai Trò Quan Trọng của Chỉ số HNX-Index trong Đầu Tư Chứng Khoán

Chỉ số HNX-Index (HoSE-Index) có vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động đầu tư chứng khoán, mang lại nhiều giá trị tối quan cho các nhà đầu tư. Dưới đây là những điểm quan trọng về vai trò của chỉ số HNX-Index trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán:

Đo Lường Hiệu Suất Thị Trường: Chỉ số HNX-Index cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất và biến động của thị trường chứng khoán Hà Nội. Nhờ theo dõi sự biến đổi của chỉ số, nhà đầu tư có thể đánh giá sự phát triển và xu hướng chung của thị trường. Điều này cung cấp thông tin quan trọng để hỗ trợ quyết định đầu tư.

Đánh Giá Hiệu Suất Cổ Phiếu: Chỉ số HNX-Index cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu suất của các cổ phiếu niêm yết trên sàn Hà Nội. Bằng cách so sánh hiệu suất của một cổ phiếu cụ thể với chỉ số, họ có thể xác định cổ phiếu có hiệu suất tốt hơn hoặc kém hơn so với thị trường tổng thể. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu.

Xác Định Hướng Đầu Tư: Chỉ số HNX-Index cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng và tình hình của thị trường chứng khoán Hà Nội. Dựa vào chỉ số này, nhà đầu tư có khả năng nhận biết xu hướng thị trường, xác định cơ hội đầu tư và xây dựng chiến lược phù hợp. Điều này giúp họ xác định hướng đầu tư và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Đánh Giá Rủi Ro: Chỉ số HNX-Index là một công cụ quan trọng để đánh giá rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Sự biến đổi của chỉ số thể hiện mức độ dao động của thị trường và tiềm năng rủi ro liên quan. Thông tin này giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ rủi ro của danh mục đầu tư và đưa ra quyết định thích hợp.

Hỗ Trợ Quyết Định Đầu Tư: Chỉ số HNX-Index cung cấp thông tin quan trọng để hỗ trợ quyết định đầu tư thông minh. Nhờ việc theo dõi và phân tích chỉ số này, nhà đầu tư có thể nhận biết xu hướng dài và ngắn hạn của thị trường chứng khoán Hà Nội. Thông qua sự hiểu biết sâu rộng về tình hình thị trường, họ có khả năng xác định thời điểm mua và bán cổ phiếu để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Định Giá Thị Trường: Chỉ số HNX-Index tạo ra tiêu chuẩn để định giá giá trị thị trường chứng khoán Hà Nội. So sánh chỉ số hiện tại với các thời điểm trước đó giúp xác định xem thị trường đang trong giai đoạn tăng, giảm hoặc ổn định. Điều này cung cấp cái nhìn tổng quan về giá trị thị trường và hỗ trợ quyết định đầu tư dựa trên nhận định về tình hình thị trường.

Tham Gia Quỹ Đầu Tư Chỉ Số: Chỉ số HNX-Index tạo cơ hội tham gia vào các quỹ đầu tư chỉ số. Những quỹ này đầu tư vào cổ phiếu niêm yết trên sàn Hà Nội theo tỷ trọng tương ứng với chỉ số. Tham gia vào các quỹ này giúp nhà đầu tư tham gia vào thị trường một cách tổng thể và hưởng lợi từ sự tăng trưởng của chỉ số HNX-Index.

Cung Cấp Thông Tin Liên Quan: Chỉ số HNX-Index cung cấp thông tin về các công ty niêm yết trên sàn Hà Nội và hoạt động của thị trường chứng khoán. Thông tin này giúp nhà đầu tư cập nhật về doanh nghiệp, tin tức thị trường và biến động của cổ phiếu. Điều này cho phép họ cơ bản hóa quyết định đầu tư dựa trên nền tảng thông tin chính xác và toàn diện.

Chỉ số liên quan

Ngoài HNIndex, thị trường chứng khoán Việt Nam còn có các chỉ số khác như VNIndex (chỉ số VN-Index), UPCoMIndex (chỉ số UPCoM) và VNX AllShare (chỉ số VNX).

Mỗi chỉ số này tập trung vào một phạm vi cụ thể của thị trường chứng khoán Việt Nam và cung cấp thông tin chi tiết hơn về các loại công ty niêm yết hoặc sàn giao dịch khác nhau.

Tóm lại, HNX-INDEX là một chỉ số quan trọng trong thị trường chứng khoán Việt Nam, nó cung cấp thông tin về xu hướng chung và biến động của thị trường và được sử dụng như một công cụ để đánh giá hiệu suất của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 

Xem thêm

Top cổ phiếu

Mã cổ phiếu
Vốn hóa
Khối lượng
Giá hiện tại
Biến động giá
P/E
P/B
ROE
Khối lượng
TB 10 phiên
MBS
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
15,361T
4,305,700
35,100
0.60%
20.8
2.84
14.61%
3,151,540
IDJ
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
1,197T
3,562,100
6,900
6.20%
11.81
0.58
5.01%
1,269,090
APS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á
647T
2,290,200
7,800
8.30%
-3.34
0.82
-21.78%
650,240
VGS
Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE
2,247T
1,327,700
42,200
1.00%
38.42
2.26
6.05%
1,156,130
API
CTCP Đầu tư Châu Á
647T
1,184,600
7,700
10.00%
-9.97
0.7
-6.59%
618,530
BVS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
3,249T
786,700
45,000
0.40%
14.56
1.36
9.69%
754,100
AAV
CTCP AAV Group
420T
725,400
6,100
7.00%
-25.3
0.54
-2.15%
528,830
CVN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
62T
718,800
2,100
-8.70%
5.24
0.15
2.99%
271,990
HTP
CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát
624T
627,400
6,800
-9.30%
-47.45
0.27
-1.26%
447,920
CSC
CTCP Tập đoàn COTANA
1,328T
625,400
35,500
9.90%
28.91
1.58
8.36%
175,040
DVG
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
56T
618,600
2,000
0.00%
23
0.18
0.81%
249,960
BCC
CTCP Xi măng Bỉm Sơn
1,158T
611,300
9,400
4.40%
-5.92
0.67
-10.55%
241,980
KSQ
CTCP CNC Capital Việt Nam
111T
488,900
3,700
-5.10%
11.02
0.41
3.78%
251,200
C69
CTCP Xây dựng 1369
414T
468,900
6,700
0.00%
39.69
0.5
1.54%
379,740
VTZ
CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
524T
460,200
12,200
-1.60%
17.08
1.04
7.89%
410,660
NRC
CTCP Tập đoàn Danh Khôi
435T
366,100
4,700
-2.10%
13.69
0.34
2.48%
319,350
NAG
CTCP Tập Đoàn Nagakawa
370T
345,500
11,700
0.90%
12.45
0.89
6.84%
269,060
TTH
CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
156T
318,300
4,200
2.40%
7.24
0.36
5.17%
315,690
CTP
CTCP Minh Khang Capital Trading Public
95T
313,000
7,900
9.70%
5952.96
0.65
0.01%
202,190
AMV
CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ
445T
270,300
3,400
-2.90%
36.16
0.26
0.74%
252,680
NVB
Ngân hàng TMCP Quốc Dân
5,512T
255,600
9,900
0.00%
-7.7
1.09
-13.23%
142,240
NBC
CTCP Than Núi Béo
462T
253,600
12,500
-0.80%
4.33
0.78
19.56%
159,870
DHT
CTCP Dược phẩm Hà Tây
4,981T
182,900
60,500
2.20%
67.96
4.79
8.32%
102,220
PVG
Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam
295T
179,300
7,400
0.00%
-190.12
0.61
-0.32%
138,870
DST
CTCP Đầu tư Sao Thăng Long
125T
171,800
3,900
2.60%
108.58
0.32
0.29%
88,780
TKG
CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
16T
149,200
2,600
-7.10%
15.11
-
1.98%
116,130
HBS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
333T
142,900
10,100
1.00%
17.5
0.79
4.58%
124,400
PPT
CTCP Petro Times
200T
135,900
11,600
0.00%
22.39
1.11
5.17%
134,640
HLD
CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND
530T
121,800
26,500
3.50%
178.35
1.25
0.7%
31,940
VTV
Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
165T
120,500
5,300
-7.00%
70.43
0.4
0.56%
68,820

Danh sách cổ phiếu

Nhóm ngành
Mã cổ phiếu
Vốn hóa
Giá hiện tại
Biến động giá
7 ngày
1 năm
P/E
P/B
ROE
TT LNST 3 năm dự phóng
Tỷ suất cổ tức
Sàn
Ngành
No Data
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668