New AI

Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Bạn chưa có thông báo
UPINDEX
Giá hiện tại:

-
Tổng quan
Thị trường
Các chỉ số
UPINDEX

UPINDEX

(HOSE)
Up-Index là chỉ số chứng khoán thể hiện sự biến động về giá của tất cả cổ phiếu đang giao dịch trên sàn Upcom.
Chỉ số Upcom Index phản ánh giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn Upcom tại thời điểm hiện tại so với giá trị vốn hóa tại thời điểm cơ sở. Thời điểm cơ sở được tính vào ngày 24/6/2009.

85

+0.19

0.22%
Giá thấp nhấtGiá cao nhất
24h
Khối lượng giao dịch
Giá trị khớp lệnh
0
Tổng quan
Giá quá khứ
UPINDEX

-
Tổng quanGiá quá khứ

UPINDEX

85

+0.19

0.22%

Biểu đồ giá UPINDEX

1D
1M
3M
1Y
5Y
Tất cả

Thông tin về UPINDEX

UPCOM-Index là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá của toàn bộ cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCOM (sàn UPCOM). 

Nếu UPCOM-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang tăng.

Ngược lại, nếu UPCOM-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang giảm điểm.

Ý nghĩa của chỉ số UPCOM-Index

Chỉ số UPCOM-Index được cập nhật liên tục giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường cổ phiếu trên sàn UPCOM cho các nhà đầu tư.

Chỉ số này giúp đánh giá sự thay đổi và biến động của cổ phiếu niêm trên sàn chứng khoán UPCOM , đồng thời cung cấp thông tin về xu hướng tăng trưởng hoặc giảm giá trị của các công ty niêm yết.

Đối với nhà đầu tư,UPCOM-Index có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất đầu tư và xác định tiềm năng sinh lời. 

Nếu UPCOM-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang tăng.

Ngược lại, nếu UPCOM-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang giảm điểm.

Cách tính chỉ số UPCOM-Index

Chỉ số UPCOM-Index được tính theo phương pháp bình quân gia quyền của tất cả các cổ phiếu so với biên giao dịch gần nhất hoặc so với ngày gốc được tính theo thời điểm nhất định. 

Tính chỉ số UPCOM-Index và VNINDEX giống nhau, với chung công thức: 

HNXINDEX

Hoặc bạn có thể hiểu đơn giản rằng:

UPCOM- Index = Tổng giá trị trị thị trường hiện tại / Tổng giá trị thị trường gốc x 100

Tiêu chí niêm yết trên sàn UPCOM 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khuyến khích các công ty đại chúng tham gia thị trường, niêm yết trên sàn UpCom. Với những quy định về điều kiện đăng ký giao dịch trên sàn UpCom như sau:

  • Vốn điều lệ công ty: Các công ty cần đảm bảo số vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng
  • Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 5 năm trước khi niêm yết trên sàn UpCom tốt, có lãi và không có lỗ lũy kế.
  • Quá trình niêm yết trên sàn UpCom, cùng với kế hoạch sử dụng vốn phải được tất cả cổ đông thông qua.
  • Công ty phải chào bán cổ phiếu ra công chúng ít nhất 2 năm

Nhìn chung, điều kiện để doanh nghiệp được niêm yết trên sàn UpCom khá đơn giản, vốn điều lệ tham gia cũng nhỏ. 

Chính điều này đã nhiều công ty đại chúng đáp ứng được yêu cầu và số lượng doanh nghiệm có mặt trên sàn Upcom đã tăng nhanh trong những năm vừa qua.

Tuy nhiên chính điều này cũng đã tạo ra nhiều hệ lụy phức tạp…

Chỉ số liên quan

Ngoài UPCoMIndex, thị trường chứng khoán Việt Nam còn có các chỉ số khác như HNXIndex (chỉ số HNX), VNIndex (chỉ số VNINDEX) và VNXAllShare (chỉ số VNX).

Mỗi chỉ số này tập trung vào một phạm vi cụ thể của thị trường chứng khoán Việt Nam và cung cấp thông tin chi tiết hơn về các loại công ty niêm yết hoặc sàn giao dịch khác nhau.

Tóm lại, VNIndex là một chỉ số quan trọng trong thị trường chứng khoán Việt Nam, nó cung cấp thông tin về xu hướng chung và biến động của thị trường và được sử dụng như một công cụ để đánh giá hiệu suất của các công ty niêm yết trên HOSE.

Xem thêm
Tổng quan
Tham chiếu
-
Mở cửa
-
Thấp cao
-
Khối lượng khớp lệnh
-
Giá trị khớp lệnh
-
Số lượng cổ phiếu tăng
-
Số lượng cổ phiếu tham chiếu
-
Số lượng cổ phiếu giảm
-
Lịch sử giá
% 7D
+0.24%
% 1M
+4.27%
% YTD
+18.9%
% 1Y
+19.3%
% 5Y
+62.7%
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
Không có dữ liệu
Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất

Biểu đồ giá UPINDEX

1D
1M
3M
1Y
5Y
Tất cả

Chỉ số cơ bản

Giá thấp nhấtGiá cao nhất
24h
Vốn hóa
0
Khối lượng khớp lệnh
0
Giá trị khớp lệnh
0
P/E
-
P/B
-
Tổng quan
Tham chiếu
-
Mở cửa
-
Thấp cao
-
Khối lượng khớp lệnh
-
Giá trị khớp lệnh
-
Số lượng cổ phiếu tăng
-
Số lượng cổ phiếu tham chiếu
-
Số lượng cổ phiếu giảm
-
Lịch sử giá
% 7D
+0.24%
% 1M
+4.27%
% YTD
+18.9%
% 1Y
+19.3%
% 5Y
+62.7%
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
Không có dữ liệu
Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất

Thông tin về UPINDEX

UPCOM-Index là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá của toàn bộ cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCOM (sàn UPCOM). 

Nếu UPCOM-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang tăng.

Ngược lại, nếu UPCOM-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang giảm điểm.

Ý nghĩa của chỉ số UPCOM-Index

Chỉ số UPCOM-Index được cập nhật liên tục giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường cổ phiếu trên sàn UPCOM cho các nhà đầu tư.

Chỉ số này giúp đánh giá sự thay đổi và biến động của cổ phiếu niêm trên sàn chứng khoán UPCOM , đồng thời cung cấp thông tin về xu hướng tăng trưởng hoặc giảm giá trị của các công ty niêm yết.

Đối với nhà đầu tư,UPCOM-Index có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất đầu tư và xác định tiềm năng sinh lời. 

Nếu UPCOM-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang tăng.

Ngược lại, nếu UPCOM-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang giảm điểm.

Cách tính chỉ số UPCOM-Index

Chỉ số UPCOM-Index được tính theo phương pháp bình quân gia quyền của tất cả các cổ phiếu so với biên giao dịch gần nhất hoặc so với ngày gốc được tính theo thời điểm nhất định. 

Tính chỉ số UPCOM-Index và VNINDEX giống nhau, với chung công thức: 

HNXINDEX

Hoặc bạn có thể hiểu đơn giản rằng:

UPCOM- Index = Tổng giá trị trị thị trường hiện tại / Tổng giá trị thị trường gốc x 100

Tiêu chí niêm yết trên sàn UPCOM 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khuyến khích các công ty đại chúng tham gia thị trường, niêm yết trên sàn UpCom. Với những quy định về điều kiện đăng ký giao dịch trên sàn UpCom như sau:

  • Vốn điều lệ công ty: Các công ty cần đảm bảo số vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng
  • Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 5 năm trước khi niêm yết trên sàn UpCom tốt, có lãi và không có lỗ lũy kế.
  • Quá trình niêm yết trên sàn UpCom, cùng với kế hoạch sử dụng vốn phải được tất cả cổ đông thông qua.
  • Công ty phải chào bán cổ phiếu ra công chúng ít nhất 2 năm

Nhìn chung, điều kiện để doanh nghiệp được niêm yết trên sàn UpCom khá đơn giản, vốn điều lệ tham gia cũng nhỏ. 

Chính điều này đã nhiều công ty đại chúng đáp ứng được yêu cầu và số lượng doanh nghiệm có mặt trên sàn Upcom đã tăng nhanh trong những năm vừa qua.

Tuy nhiên chính điều này cũng đã tạo ra nhiều hệ lụy phức tạp…

Chỉ số liên quan

Ngoài UPCoMIndex, thị trường chứng khoán Việt Nam còn có các chỉ số khác như HNXIndex (chỉ số HNX), VNIndex (chỉ số VNINDEX) và VNXAllShare (chỉ số VNX).

Mỗi chỉ số này tập trung vào một phạm vi cụ thể của thị trường chứng khoán Việt Nam và cung cấp thông tin chi tiết hơn về các loại công ty niêm yết hoặc sàn giao dịch khác nhau.

Tóm lại, VNIndex là một chỉ số quan trọng trong thị trường chứng khoán Việt Nam, nó cung cấp thông tin về xu hướng chung và biến động của thị trường và được sử dụng như một công cụ để đánh giá hiệu suất của các công ty niêm yết trên HOSE.

Xem thêm

Top cổ phiếu

Mã cổ phiếu
Vốn hóa
Khối lượng
Giá hiện tại
Biến động giá
P/E
P/B
ROE
Khối lượng
TB 10 phiên
AAS
CTCP Chứng khoán SmartInvest
1,955T
1,627,700
8,500
1.20%
17.45
0.81
5.71%
1,224,560
HSV
CTCP Gang thép Hà Nội
110T
1,365,400
7,000
6.10%
-125.31
0.65
-0.52%
945,070
PVX
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
839T
1,253,500
2,100
-4.50%
-8.11
1.32
-26.85%
956,070
KSH
CTCP Damac GLS
40T
1,074,300
700
16.70%
-236.05
0.08
-0.03%
394,150
CEN
CTCP CENCON Việt Nam
121T
809,800
5,600
-1.80%
-114.67
0.56
-0.48%
790,120
PVV
Công ty cổ phần Vinaconex 39
54T
783,700
1,800
12.50%
-1.54
-0.62
-
195,690
DCS
CTCP Tập Đoàn Đại Châu
30T
687,800
500
0.00%
60.93
0.07
-
357,340
ABB
Ngân hàng TMCP An Bình
7,969T
661,300
7,700
0.00%
15.2
0.6
4.07%
551,840
ACM
CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
30T
545,800
600
20.00%
-2.99
0.09
-2.93%
260,090
QTP
CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh
6,570T
524,600
14,600
0.70%
15.3
1.21
7.42%
320,940
NAB
Ngân hàng TMCP Nam Á
14,812T
371,100
14,000
0.70%
7.73
1.04
14.41%
354,130
PPI
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương
24T
335,200
500
0.00%
-10.94
-0.2
-
230,510
VLC
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam
3,336T
301,700
15,700
2.60%
23.21
0.62
5.55%
136,940
NHP
CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
13T
286,100
500
0.00%
190.28
0.1
-
108,710
AVF
CTCP Việt An
21T
225,200
500
0.00%
-0.25
-0.01
-
196,200
NED
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
186T
220,600
4,600
0.00%
44.51
0.41
0.92%
131,450
HTT
CTCP Thương mại Hà Tây
22T
195,700
1,100
0.00%
-2.98
0.17
-5.46%
40,110
DPS
CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
15T
194,200
500
25.00%
10.54
0.06
-
126,240
PAS
CTCP Quốc tế Phương Anh
120T
172,000
4,300
2.40%
-216.61
0.33
-0.15%
152,120
MCH
CTCP Hàng tiêu dùng Masan
60,548T
168,200
84,500
4.30%
9.09
2.51
30.21%
62,290
BVB
Ngân hàng TMCP Bản Việt
5,267T
160,000
10,500
1.00%
70.51
0.9
1.38%
135,810
CDO
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị
34T
159,400
1,100
0.00%
-3.51
0.17
-4.58%
83,050
ATA
CTCP NTACO
14T
155,500
1,200
9.10%
20.17
-0.05
-
102,330
MPC
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
7,117T
146,000
17,800
1.70%
48.03
1.27
2.69%
132,910
AMS
CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC
612T
139,600
10,200
1.00%
13.42
0.78
7.01%
71,350
MPT
CTCP Tập đoàn MPT
10T
135,100
600
0.00%
-15.39
0.06
-0.36%
133,390
DIC
CTCP Đầu tư và Thương mại DIC
33T
131,000
1,300
-7.10%
8.38
1.97
-
80,300
VLF
CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
13T
120,700
1,100
10.00%
0.66
-0.25
-
27,880
VNH
CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật
18T
113,400
2,300
-4.20%
68.15
4.01
-
47,840
GTT
CTCP Thuận Thảo
21T
108,700
500
25.00%
-0.16
-0.03
-
93,230
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668
undefined