New

Thông báo

Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
Tất cả
Cổ phiếu
Cảnh báo
Khác
UPINDEX
Giá hiện tại:

-
Tổng quan
Thị trường
Các chỉ số
UPINDEX

UPINDEX

(HOSE)
Up-Index là chỉ số chứng khoán thể hiện sự biến động về giá của tất cả cổ phiếu đang giao dịch trên sàn Upcom.
Chỉ số Upcom Index phản ánh giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn Upcom tại thời điểm hiện tại so với giá trị vốn hóa tại thời điểm cơ sở. Thời điểm cơ sở được tính vào ngày 24/6/2009.

87

-1.01

1.15%
Giá thấp nhấtGiá cao nhất
24h
Khối lượng giao dịch
Giá trị khớp lệnh
0
Tổng quan
Giá quá khứ
UPINDEX

-
Tổng quanGiá quá khứ

UPINDEX

87

-1.01

1.15%

Biểu đồ giá UPINDEX

1D
1M
3M
1Y
5Y
Tất cả

Thông tin về UPINDEX

UPCOM-Index là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá của toàn bộ cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCOM (sàn UPCOM). 

Nếu UPCOM-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang tăng.

Ngược lại, nếu UPCOM-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang giảm điểm.

Ý nghĩa của chỉ số UPCOM-Index

Chỉ số UPCOM-Index được cập nhật liên tục giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường cổ phiếu trên sàn UPCOM cho các nhà đầu tư.

Chỉ số này giúp đánh giá sự thay đổi và biến động của cổ phiếu niêm trên sàn chứng khoán UPCOM , đồng thời cung cấp thông tin về xu hướng tăng trưởng hoặc giảm giá trị của các công ty niêm yết.

Đối với nhà đầu tư,UPCOM-Index có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất đầu tư và xác định tiềm năng sinh lời. 

Nếu UPCOM-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang tăng.

Ngược lại, nếu UPCOM-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang giảm điểm.

Cách tính chỉ số UPCOM-Index

Chỉ số UPCOM-Index được tính theo phương pháp bình quân gia quyền của tất cả các cổ phiếu so với biên giao dịch gần nhất hoặc so với ngày gốc được tính theo thời điểm nhất định. 

Tính chỉ số UPCOM-Index và VNINDEX giống nhau, với chung công thức: 

HNXINDEX

Hoặc bạn có thể hiểu đơn giản rằng:

UPCOM- Index = Tổng giá trị trị thị trường hiện tại / Tổng giá trị thị trường gốc x 100

Tiêu chí niêm yết trên sàn UPCOM 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khuyến khích các công ty đại chúng tham gia thị trường, niêm yết trên sàn UpCom. Với những quy định về điều kiện đăng ký giao dịch trên sàn UpCom như sau:

  • Vốn điều lệ công ty: Các công ty cần đảm bảo số vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng
  • Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 5 năm trước khi niêm yết trên sàn UpCom tốt, có lãi và không có lỗ lũy kế.
  • Quá trình niêm yết trên sàn UpCom, cùng với kế hoạch sử dụng vốn phải được tất cả cổ đông thông qua.
  • Công ty phải chào bán cổ phiếu ra công chúng ít nhất 2 năm

Nhìn chung, điều kiện để doanh nghiệp được niêm yết trên sàn UpCom khá đơn giản, vốn điều lệ tham gia cũng nhỏ. 

Chính điều này đã nhiều công ty đại chúng đáp ứng được yêu cầu và số lượng doanh nghiệm có mặt trên sàn Upcom đã tăng nhanh trong những năm vừa qua.

Tuy nhiên chính điều này cũng đã tạo ra nhiều hệ lụy phức tạp…

Chỉ số liên quan

Ngoài UPCoMIndex, thị trường chứng khoán Việt Nam còn có các chỉ số khác như HNXIndex (chỉ số HNX), VNIndex (chỉ số VNINDEX) và VNXAllShare (chỉ số VNX).

Mỗi chỉ số này tập trung vào một phạm vi cụ thể của thị trường chứng khoán Việt Nam và cung cấp thông tin chi tiết hơn về các loại công ty niêm yết hoặc sàn giao dịch khác nhau.

Tóm lại, VNIndex là một chỉ số quan trọng trong thị trường chứng khoán Việt Nam, nó cung cấp thông tin về xu hướng chung và biến động của thị trường và được sử dụng như một công cụ để đánh giá hiệu suất của các công ty niêm yết trên HOSE.

Xem thêm
Tổng quan
Tham chiếu
-
Mở cửa
-
Thấp cao
-
Khối lượng khớp lệnh
-
Giá trị khớp lệnh
-
Số lượng cổ phiếu tăng
-
Số lượng cổ phiếu tham chiếu
-
Số lượng cổ phiếu giảm
-
Lịch sử giá
% 7D
-4.44%
% 1M
-3.73%
% YTD
+0.14%
% 1Y
+11.96%
% 5Y
+55.49%
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
Không có dữ liệu
Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất

Biểu đồ giá UPINDEX

1D
1M
3M
1Y
5Y
Tất cả

Chỉ số cơ bản

Giá thấp nhấtGiá cao nhất
24h
Vốn hóa
0
Khối lượng khớp lệnh
0
Giá trị khớp lệnh
0
P/E
-
P/B
-
Tổng quan
Tham chiếu
-
Mở cửa
-
Thấp cao
-
Khối lượng khớp lệnh
-
Giá trị khớp lệnh
-
Số lượng cổ phiếu tăng
-
Số lượng cổ phiếu tham chiếu
-
Số lượng cổ phiếu giảm
-
Lịch sử giá
% 7D
-4.44%
% 1M
-3.73%
% YTD
+0.14%
% 1Y
+11.96%
% 5Y
+55.49%
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
Không có dữ liệu
Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất

Thông tin về UPINDEX

UPCOM-Index là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá của toàn bộ cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCOM (sàn UPCOM). 

Nếu UPCOM-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang tăng.

Ngược lại, nếu UPCOM-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang giảm điểm.

Ý nghĩa của chỉ số UPCOM-Index

Chỉ số UPCOM-Index được cập nhật liên tục giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường cổ phiếu trên sàn UPCOM cho các nhà đầu tư.

Chỉ số này giúp đánh giá sự thay đổi và biến động của cổ phiếu niêm trên sàn chứng khoán UPCOM , đồng thời cung cấp thông tin về xu hướng tăng trưởng hoặc giảm giá trị của các công ty niêm yết.

Đối với nhà đầu tư,UPCOM-Index có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất đầu tư và xác định tiềm năng sinh lời. 

Nếu UPCOM-Index tăng, điều đó cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn UPCOM đang tăng.

Ngược lại, nếu UPCOM-Index giảm, có thể cho thấy các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX đang giảm điểm.

Cách tính chỉ số UPCOM-Index

Chỉ số UPCOM-Index được tính theo phương pháp bình quân gia quyền của tất cả các cổ phiếu so với biên giao dịch gần nhất hoặc so với ngày gốc được tính theo thời điểm nhất định. 

Tính chỉ số UPCOM-Index và VNINDEX giống nhau, với chung công thức: 

HNXINDEX

Hoặc bạn có thể hiểu đơn giản rằng:

UPCOM- Index = Tổng giá trị trị thị trường hiện tại / Tổng giá trị thị trường gốc x 100

Tiêu chí niêm yết trên sàn UPCOM 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khuyến khích các công ty đại chúng tham gia thị trường, niêm yết trên sàn UpCom. Với những quy định về điều kiện đăng ký giao dịch trên sàn UpCom như sau:

  • Vốn điều lệ công ty: Các công ty cần đảm bảo số vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng
  • Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 5 năm trước khi niêm yết trên sàn UpCom tốt, có lãi và không có lỗ lũy kế.
  • Quá trình niêm yết trên sàn UpCom, cùng với kế hoạch sử dụng vốn phải được tất cả cổ đông thông qua.
  • Công ty phải chào bán cổ phiếu ra công chúng ít nhất 2 năm

Nhìn chung, điều kiện để doanh nghiệp được niêm yết trên sàn UpCom khá đơn giản, vốn điều lệ tham gia cũng nhỏ. 

Chính điều này đã nhiều công ty đại chúng đáp ứng được yêu cầu và số lượng doanh nghiệm có mặt trên sàn Upcom đã tăng nhanh trong những năm vừa qua.

Tuy nhiên chính điều này cũng đã tạo ra nhiều hệ lụy phức tạp…

Chỉ số liên quan

Ngoài UPCoMIndex, thị trường chứng khoán Việt Nam còn có các chỉ số khác như HNXIndex (chỉ số HNX), VNIndex (chỉ số VNINDEX) và VNXAllShare (chỉ số VNX).

Mỗi chỉ số này tập trung vào một phạm vi cụ thể của thị trường chứng khoán Việt Nam và cung cấp thông tin chi tiết hơn về các loại công ty niêm yết hoặc sàn giao dịch khác nhau.

Tóm lại, VNIndex là một chỉ số quan trọng trong thị trường chứng khoán Việt Nam, nó cung cấp thông tin về xu hướng chung và biến động của thị trường và được sử dụng như một công cụ để đánh giá hiệu suất của các công ty niêm yết trên HOSE.

Xem thêm

Top cổ phiếu

Mã cổ phiếu
Vốn hóa
Khối lượng
Giá hiện tại
Biến động giá
P/E
P/B
ROE
Khối lượng
TB 10 phiên
PVX
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
759T
3,015,100
1,900
-9.50%
-6.42
1.34
-32.57%
1,428,680
DDV
CTCP DAP
2,074T
2,040,700
14,200
-1.40%
29.54
1.22
4.1%
1,777,340
NHP
CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
13T
2,039,800
500
25.00%
190.28
0.1
-
278,380
AAS
CTCP Chứng khoán SmartInvest
1,817T
2,008,500
7,900
-4.80%
20.66
0.75
4.45%
1,285,720
SBS
Công ty cổ phần Chứng khoán SBS
923T
2,004,300
6,300
-6.00%
4595.85
2.69
0.06%
1,615,800
VHG
CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam
300T
1,627,700
2,000
-9.10%
-67.03
2.22
-3.25%
1,313,920
MEC
CTCP Cơ khí
49T
1,567,200
5,900
9.30%
20.9
0.29
-
177,220
BII
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
51T
1,506,400
900
12.50%
-4.28
0.1
-2.31%
340,980
DCS
CTCP Tập Đoàn Đại Châu
36T
1,486,200
600
0.00%
60.93
0.07
-
560,280
CEN
CTCP CENCON Việt Nam
54T
1,385,700
2,500
-13.80%
451.61
0.25
0.05%
783,970
DRI
CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk
863T
1,160,200
11,800
-2.50%
11.66
1.61
13.38%
1,020,250
DGT
CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai
418T
1,132,400
5,300
-7.00%
-46.87
0.46
-0.96%
531,480
OIL
Tổng Công ty Dầu Việt Nam
9,514T
1,104,500
9,200
-3.20%
16.5
0.83
5.53%
851,470
PXS
CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
204T
933,600
3,400
-12.80%
-1.28
1.72
-80.31%
596,770
HKB
CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội
36T
930,100
700
16.70%
-0.62
0.27
-36.5%
154,900
KSH
CTCP Damac GLS
28T
891,400
500
0.00%
-155.9
0.06
-0.04%
328,100
VES
CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco
19T
849,600
2,200
-4.30%
228.5
1.62
-
86,180
VGT
Tập đoàn Dệt may Việt Nam
5,800T
802,500
11,600
-0.90%
93.68
0.63
3.56%
409,810
QNS
CTCP Đường Quảng Ngãi
16,240T
755,800
45,500
-1.10%
7.42
1.89
27.28%
675,860
BOT
CTCP BOT Cầu Thái Hà
154T
642,100
2,600
-3.70%
-1.7
1.04
-44.18%
557,510
QTP
CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh
6,840T
589,500
15,200
-1.30%
11.13
1.32
10.84%
413,280
VKC
CTCP VKC Holdings
19T
553,200
1,000
11.10%
-0.22
-0.23
-829.11%
163,560
KVC
CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
99T
539,700
2,000
5.30%
-11.09
0.21
-1.89%
392,500
VEA
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
47,571T
432,500
35,800
-0.80%
7.63
1.85
24.7%
274,890
PVL
CTCP Đầu tư Nhà đất Việt
195T
425,800
3,900
0.00%
1769.39
1.19
-
165,180
CDO
CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị
40T
347,600
1,300
0.00%
-3.79
0.19
-4.94%
137,610
LTG
CTCP Tập đoàn Lộc Trời
2,186T
337,200
21,700
-4.40%
8.23
0.66
8.2%
203,620
G36
Tổng Công ty 36
705T
273,800
6,800
-2.90%
39.84
0.65
1.62%
251,900
MSR
CTCP Masan High-Tech Materials
14,948T
271,700
13,600
-2.20%
-9.49
1.1
-10.6%
261,560
PAS
CTCP Quốc tế Phương Anh
103T
271,600
3,700
-2.60%
974.7
0.28
0.03%
220,990

Danh sách cổ phiếu

Nhóm ngành
Mã cổ phiếu
Vốn hóa
Giá hiện tại
Biến động giá
7 ngày
1 năm
P/E
P/B
ROE
TT LNST 3 năm dự phóng
Tỷ suất cổ tức
Sàn
Ngành
No Data
Simplize
Simplize

make investing Simple

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE
| MST: 0109620361DMCA.com Protection Status
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLIZE| MST: 0109620361
DMCA.com Protection Status
© 2022 Simplize | Số 5 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. (+84) 38 840 8668
undefined

Thợ săn cổ phiếu 2.0

Thị trường bùng nổ, cổ phiếu nào sẽ tăng+200% +300%trong năm 2024?